MICROSOFT WORD 2007 – NİN ÖNCƏKİLƏRDƏN FƏRQİ

İlk gözə çarpan istifadəçi interfeysinin və əsas alətlərin kardinal (köklü) dəyişməsidir. Məsələn, proqramın əsas menyusu əski versiyalarda pəncərənin yuxarı hissəsində yerləşirdisə, bu versiyada özünə bir neçə qoşmanı birləşdirən lent ilə əvəz olunmuşdur. Bununla yanaşı idarəetmə elementlərinin də həmin qoşmalarda yerləşməsi əksi versiyalarda olduğundan xeyli fərqlənir. Əski versiyalarda menyu çubuğunda yerləşən File (Файл-Fayl) menyusuna daxil olan

MICROSOFT WORD 2007 – NİN TƏYİNATI VƏ İMKANLARI

WORD 2007  proqramı istifadəçiyə mətnlərin redaktə edilməsi və formalaşdırılması kimi müxtəlif əməliyytları həyata keçirməyə geniş imkanlar verir. WORD 2007 mətn redaktorundan istifadə etməklə həll olunacaq məsələlərin siyahısı aşağıda verilən kimidir: Mətnin üslubunun və yazı stilinin (şriftlərin) geniş seçilmə imkanının varlığı ilə mətn sənədlərinin yaradılması və redaktə olunması; Mətn sənədlərinin tərtibatı (başlıqların, kolontitulların və mündəricatın hazırlanması,

MICROSOFT WORD 2007 MƏTN REDAKTORU

Microsoft Office prorqam paketləri arasında mətn redaktoru Word ən populyar əməliyyat sistemi sayılır. Bu əsasən mətn redaktorunun geniş imkanlara malik olması ilə yanaşı istifadəyə əlverişli və sadə olmasıdır (əlverişli və başa düşülən istifadəçi interfeysinin olması, verilənlərin kompüterə cəld daxil olunması və həmin verilnlərin sürətlə işlənib hazırlanması, masaüstündə göstərilən informasiyanın lazımı səviyyədə olması və s.). Təcrübə

MICROSOFT OFFICE 2007 PROQRAM PAKETİNİN QURULMASI

Microsoft Office 2007 paketinin əlavələrinin qurulmasından ötrü paketin komplektinə daxil olan Setup.exe faylından bəhrələnmək olar. Bu zaman masaüstünə 2007 Microsoft Office system (Система 2007 Microsoft Office – 2007 Microsoft Office sistemi) dialoq pəncərəsi açılacaq (şəkil 1.).  Şəkil 1. İnstalizasiya üçün əlavənin seçilməsi Şəkildə göstərilən dialoq pəncərəsindəki açarlar vasitəsilə fərdi kompüterinizə qurcağınız Office 2007 paketinin əalvələrini

MICROSOFT OFFICE 2007-NİN ƏSKİ VERSİYALARDAN FƏRQİ

Əski versiyalarla müqayisədə vərəsəlik konseptuallığını saxlayan Office 2007 paketi keyfiyyət baxımından yeni məhsul sayılmaqla yanaşı ondan istifadə edən istifadəçinin əməyini yükgünləşdirməklə bərabər bu günün tələblərinə də cavab vermək qabiliyyətinə malikdir. Office 2007 paketini işə salan istifadəçinin ilkin olaraq nəzərənə çarpacaq hadisə proqramda dəyişmiş interfeysdir. Öncə dəyişmiş interfeys istifadəçidə müəyyən diskomfort yaradacdır. Bu yerlərini müəyyən qədər

MICROSOFT OFFICE 2007 İLƏ İLK TANIŞLIQ

İstifadəçinin konkret tələblərinə cavab verə bilən, funksional elastiklik (əyilgənlik), adaptasiya olunma, işin yerinə yetirilməsində sadəlik, dəqiq sazlanma imkanlarına malik olan Office 2007 əlavələr paketi günü-gündən artan tələblərə cavab verməklə yanaşı səmərəli istifadə olunan proqramlar içində özünəməxsus istifadəçi rəğbəti qazanmışdır. Əmək bazarında Microsoft Office 2007 proqramı ilə müstəqil işləməyə vərdiş etmiş mütəxəssisin tələblərini ödəyə biləcək proqram

MICROSOFT WORD YARANMA TARİXİ

Microsoft Word (əksər hallarda əməliyyat sistemini MS Word və ya sadəcə olaraq Word adlandırırlar) mətn redaktorudur və sadə formalı cədvəl-matritsa alqoritminin lokal tətbiqindən istifadə etməklə mətn sənədlərinin redaktə edilməsini və yaradılmış mətnə baxışın keçirilməsini həyata keçirir. Mətn redaktoru Microsoft Office paketinin tərkibində Microsoft şirkəti tərəfindən istehsal olunur. Redaktorun ilk versiyası 1983-cü ildə IBM PC kompüterləri