“Biz gənclər mobil proqramlarsız!”

Biz gənclər nə olmadan yaşaya bilmərik? Susuz? Yeməksiz? Sığınacaqsız? İstiliksiz?

Bu yaxınlarda gənclər arasında keçirilmiş  sorğu əsasında bu nəticəyə gəlmək olar ki, “Biz gənclər mobil proqramlarsız!”. Sorğu nəticəsində məlum olub ki, gənclərin  82% sevimli mobil proqramlarsız bir gün belə yaşaya bilməzlər.

Sorğunun nəticələri:
Elektron poçt (57%)
Sosial şəbəkələr (41%)

Sorğu ABŞ-ın «Apigee» şirkəti tərəfindən ABŞ, Вöyük Britaniya, Almaniya, Fransa və İspaniyada keçirilmişdir.
İstifadəçilər etiraf etmişdir ki, mobil proqramlara görə sudan belə imtina edə bilərlər :)))
Bəs Azərbaycanda nəticələr necə olardı ?